Pulzné zváranie TIG a MIG MAG

Pulzné zváranie TIG a MIG MAG

Pulzné zváranie alebo zváranie pulzným prúdom je zváranie, pri ktorom sa striedavo aplikujú vysoké a nízke prúdy. Tým sa znižuje celkový tepelný príkon a rozstrekovanie a zároveň sa zvyšuje odolnosť voči nedostatočnému taveniu. Výhodou je, že kovy s vysokou tepelnou vodivosťou aj tenšie kovy možno zvárať bez toho, aby sa spálili. Okrem toho možno týmto typom zvárania dosiahnuť užšie a prenikavejšie zvary na hrubších kovoch.

Čo je pulzné zváranie a na čo sa používa?

Tradičné procesy oblúkového zvárania sa spoliehajú na konštantný prúd alebo napätie, aby sa oblúk stabilne udržiaval a kovy sa zohrievali. Zvárací prúd sa meria v ampéroch a napätie vo voltoch. Pulzné zváranie sa od tradičných procesov líši tým, že keď je aktivovaná pulzná funkcia, prúd kolíše nepretržite od nízkeho po vysoký. Samozrejme, nie je náhodné, ako presne sa tento prúd mení – vo zváračkách PATON máme niekoľko funkcií, ktoré nám výrazne pomôžu nakonfigurovať impulz podľa našich potrieb.

FREKVENCIA PULZOV – je frekvencia, pri ktorej sa zvárací prúd pohybuje od špičkového po základný prúd za sekundu. Záleží na tom, aký vysoký prúd je na zváračke nastavený. Ak ho napríklad nastavíte na 50, bude pulzovať z vysokého na nízky prúd päťdesiatkrát za sekundu. Ak ho nastavíte na hodnotu 1, bude pulzovať len raz za sekundu.

DUTY CYCLE OF PULSE (faktor naplnenia) – je to percento aktuálneho impulzu. Určuje sa v závislosti od trvania všetkých jednotlivých impulzov.

Pulzné zváranie TIG

Zváranie TIG sa najčastejšie používa na zváranie tenkých profilov nehrdzavejúcej ocele, neželezných kovov, ako je hliník, horčík a zliatiny medi. Je to oveľa pomalší proces ako väčšina iných techník zvárania. Je to tiež oveľa zložitejší a náročnejší zvar, pretože si vyžaduje veľkú kontrolu a zručnosť zvárača. Zvárač pri zváraní TIG musí udržiavať primerane krátku dĺžku oblúka a pri zváraní musí dbať na to, aby sa elektróda nedostala do kontaktu s obrobkom.

Impulzný prúd sa strieda medzi nízkou a špičkovou úrovňou. Počas špičkového prúdu dochádza k zahrievaniu a taveniu a zvarový kalužiak sa ochladzuje. K tuhnutiu dochádza počas impulzov, pretože počas nízkeho prúdu sa vo zváranej oblasti odvádza teplo. Pulzovanie prúdu vedie k prerušovanému taveniu pozdĺž zvaru, čím vzniká rad diskrétnych miest tavenia, ktoré sa na jednotlivých miestach prekrývajú. Funkcia FREKVENCIA PULZOV nastavuje počet impulzov za sekundu a trvanie špičkovej úrovne prúdu, čo vedie k regulácii príkonu tepla, a tým k zlepšeniu profilu zvaru.

V prípade metódy TIG je možné zvárať pulzne ovládaním prúdu pomocou nožného spínača.

Pulzné zváranie MIG/MAG

Pulzné zváranie MIG/MAG je variáciou konvenčného procesu zvárania MIG/MAG, pri ktorom sa prúd aplikuje v impulzoch. Pulzovanie bolo pôvodne zavedené na riadenie prenosu kovov pri nízkych a stredných výkonoch pomocou krátkych impulzov vysokého prúdu. Pulzný cyklus zahŕňa opakované pulzovanie prúdu pri konštantnom menovitom prúde.

Pri zváraní MIG MAG má pulzné zváranie niekoľko výhod. Patrí medzi ne úspora drôtu a plynu, zníženie rozstrekovania a dymu, zníženie tepla, zvýšenie produktivity a zlepšenie kvality zvaru. Azda najväčšou výhodou pulzného zvárania je, že znižuje celkové množstvo tepla, ktoré vzniká pri zváraní. Tým sa zlepší celková kvalita a vzhľad zvaru.

Ďalšou dôležitou výhodou pulzného zvárania je zníženie rozstreku, čo minimalizuje sekundárne operácie a prepracovanie. Väčšina úspor dosiahnutých pri pulznom zváraní je spôsobená znížením rozstreku. Okrem toho skracuje čas potrebný na čistenie po zváraní.

Moderné zváracie stroje, ako napríklad zváračky PATON MIG MAG, umožňujú použitie širokého rozsahu amplitúd, trvania a tvaru vlny pri frekvenciách od niekoľkých až po niekoľko stoviek hertzov. Amplitúda a trvanie impulzu sa kombinujú tak, aby sa roztavila a oddelila jedna kvapka s rovnakým/pomerne menším priemerom ako drôt elektródy. Výber parametrov impulzov pre danú rýchlosť posuvu drôtu je zložitá operácia, a preto si vyžaduje veľkú pozornosť pri príslušnom nastavení.