Zvárací cyklus – čo to je?

Zvárací cyklus – čo to je?

Pracovný cyklus zváračky nie je nič iné ako percento času, ktoré invertorová zváračka dokáže bezpečne zvárať v danom časovom úseku pri danom prúde. Zvárací prúd a pracovný cyklus sú jedným z dvoch základných parametrov zváracieho stroja. Je dôležité poznamenať, že pracovný cyklus sa zvyčajne uvádza v desiatich minútach a môže sa meniť v závislosti od teploty okolia počas zvárania.

Na príklade invertorovejzváračky PATON VDI 200 PRO, ktorá má pracovný cyklus 70 % pri menovitom zváracom prúde 200 A, to znamená, že pri prednastavenom zaťažení 200 A bude pracovať 7 minút počas 10 minút bez krátkych prestávok vo zváraní. Zostávajúce 3 minúty bude stroj nútene chladiť, čo znamená, že sa prepne do pokojového stavu, aby sa ochladili komponenty zváračky – tento čas je známy ako čas prestávky.

Menovitý zvárací prúd pre cyklus stroja pri špecifikovanom zaťažení

Všetky invertorové zváračky PATON sú vybavené tepelným vypínačom – ide o ochranu proti preťaženiu, čo znamená, že jednotka sa automaticky vypne, keď vnútorné komponenty dosiahnu príliš vysokú teplotu – to sa robí preto, aby sa zabránilo poškodeniu komponentov prehriatím. Jednotka sa znovu spustí, keď sa jej teplota vráti na bezpečnú úroveň.

Ak zváračka, ktorú používate, nemá žiadnu ochranu proti preťaženiu, pri prekročení času zvárania sa môže stroj prehriať a niektoré jeho komponenty môžu utrpieť tepelné poškodenie, preto je dôležité najmä pri lacnejších strojoch, ak ich máte, zvárať pri určitom prúde prúdu a vedieť, aký je skutočný pracovný cyklus stroja.

Pracovný cyklus zváracieho stroja sa často zamieňa s pojmom “účinnosť zvárania”, hoci to nie sú synonymá. Pracovný cyklus je čas zvárania a čas prestávky zváracieho stroja v 10 minútach, zatiaľ čo účinnosť zváracieho stroja je pomer výstupnej energie a vstupnej energie a v technických údajoch sa vždy vyjadruje v percentách.

Pracovný cyklus pre maximálny zvárací prúd

Pracovný cyklus je veľmi dôležitý parameter, preto je dôležité vedieť, že nie je konštantnou hodnotou, aj keď ide o jeden model zváračky. To znamená, že sa bude líšiť pri rôznych hodnotách zváracieho prúdu.

Pri vyšších prúdoch sa stroj rýchlejšie zahrieva a pracovný cyklus sa znižuje. Pri nižších prúdoch sa pracovný cyklus zvýši a jeho zníženie na príslušnú úroveň uvedenú v technických údajoch prispeje k tomu, že invertorová zváračka môže dosiahnuť tzv. nepretržitý pracovný cyklus, takže môže pracovať bez nútených prerušení.

Nepretržitý cyklus a zvárací prúd

Zvárací stroj dosahuje nepretržitý pracovný cyklus pre zvárací prúd, pre ktorý je pracovný cyklus 100 %. Inými slovami, každá invertorová zváračka by mala mať pracovný cyklus pre menovitý zvárací prúd, pri ktorom jej používanie spôsobí, že zváracie komponenty budú musieť vychladnúť, a pracovný cyklus určený pre zvárací prúd, ktorého používanie nebude mať za následok žiadne prerušenia.

Treba poznamenať, že prakticky nikdy neplatí, že trvalý pracovný cyklus je pre maximálny zvárací prúd, ktorý môže zvárací stroj dosiahnuť.

Napríklad vyššie uvedená invertorová zváračka PATON VDI 200 PRO dosahuje 100 % pracovný cyklus pri zváracom prúde 167 A. To neznamená nič iné, ako že ak zvárame s prúdom 167A, zváračka bude môcť pracovať bez prerušenia chladenia.

Čím vyšší je menovitý zvárací prúd, tým vyšší je pracovný cyklus zváračky, a to nielen pri menovitom zváracom prúde – zvyšuje sa aj v nepretržitom režime. Pre porovnanie, model VDI 250 PRO dosahuje pracovný cyklus 70 % pri 250 A, pričom v nepretržitom režime môže zváračka pracovať už pri 208 A – bez prerušenia.

Cyklus zváracieho stroja a metódy zvárania

Tieto tri metódy zvárania sa navzájom líšia a práve kvôli týmto rozdielom bude pracovný cyklus jedného stroja, ak kombinuje možnosť zvárania rôznymi metódami, odlišný pre MMA, MIG/MAG a TIG.

Samozrejme, tieto rozdiely nebudú veľké, ale vždy by sa mali zohľadniť pri výbere zváračky – aby bol pracovný cyklus najvyšší pre metódu zvárania, ktorú budete zvárať najčastejšie. Moderné invertorové zváračky, ako napríklad invertory PATON v radoch VDI PRO, PSI STANDARD, PSI PRO, MFI a ADI 200 STANDARD, umožňujú zváranie všetkými tromi metódami – MMA, MIG/MAG a TIG.

zvárací cyklus
Cyklus zváracieho stroja PATON VDI 200 PRO pre rôzne metódy zvárania

Uvedený zvárací invertor VDI 200 PRO má v závislosti od metódy zvárania nasledujúci pracovný cyklus:

– Metóda MMA: zvárací cyklus 70% – zvárací prúd 200A, zvárací cyklus 100% – zvárací prúd 167A

– Metóda TIG LIFT DC: zvárací cyklus 74% – zvárací prúd 200A, zvárací cyklus 100% – zvárací prúd 176A

– Metóda MIG/MAG: pracovný cyklus: 72 % – zvárací prúd 200 A, zvárací cyklus: 100% zvárací prúd 172A

Výber zváracieho stroja a pracovného cyklu

Pri výbere invertorovej zváračky pre domácu dielňu je potrebné zvážiť mnoho aspektov a jedným z nich je ukazovateľ pracovného cyklu pre konkrétny zvárací prúd.

Pracovný cyklus, ktorý zvárači najčastejšie používajú, zohráva pri výbere zariadenia veľkú úlohu – je dôležité si uvedomiť, že sa oplatí navrhnúť špecifikácie zariadenia, pokiaľ sú presné a nie prehnané, ako je to často v prípade lacných čínskych zváračiek, je samozrejme užitočným ukazovateľom toho, ako bude zváračka fungovať z hľadiska účinnosti a produktivity.

Pracovný cyklus je teda prirodzene jedným z parametrov, na ktoré sa treba pri výbere zváračky zamerať, ale nemal by to byť jediný parameter, ktorý pri kúpe zváračky zvažujete.

Uvedené zváračky majú nasledujúce pracovné cykly:

 • PATON VDI MINI DC invertorová zváračka so 40% pracovným cyklom pre 150A
 • PATON VDI 200 ECO invertorová zváračka so 40 % pracovným cyklom pre 200 A
 • PATON VDI 200 PRO invertorová zváračka so 70% pracovným cyklom pre 200A

Je prirodzené, že drahšie stroje budú mať vyššie pracovné cykly pre menovitý prúd a trvalú prevádzku. Je však dôležité položiť si otázku, aký menovitý prúd budete skutočne používať – na čo budete zváračku potrebovať, ako často ju budete používať, aké materiály budete zvárať a akou intenzitou.

Pre väčšinu aplikácií v domácnostiach a dielňach je pracovný cyklus 40 % pri prúdoch ako 160 A alebo 200 A úplne postačujúci na spoľahlivé a produktívne zváranie materiálov, čo znamená, že séria ECO bude postačovať, ak zvárate obalenými elektródami, zatiaľ čo séria zváračiek PSI STANDARD bude stačiť pre väčšinu domácností, fariem a garáží.

Okrem vyššie uvedených aspektov, ako sú:

 • účinnosť zvárania
 • menovitý zvárací prúd
 • rozsah zváracieho prúdu
 • pracovný cyklus zváračky pre maximálny zvárací prúd
 • teplota okolia, v ktorom budeme pracovať.
 • menovitá spotreba energie
 • napájanie
 • iné technické parametre