Sťažnosti - Paton
CHOOSE YOUR LANGUAGE
follow us

Sťažnosti

Ak sa po nákupe ukáže, že prijatý tovar je poškodený, nefunguje správne alebo nie je v súlade so zmluvou, máte právo podať reklamáciu. Vadný tovar by ste nám mali vrátiť, aby sme mohli preskúmať oprávnenosť reklamácie. V prípade pochybností nás kontaktujte, aby sme určili ďalšie potrebné kroky.

Akékoľvek reklamácie týkajúce sa Tovaru alebo plnenia Kúpnej zmluvy je možné podať prostredníctvom formulára:

e-mailom na adresu sale@paton.sk

Meno a priezvisko kupujúceho (názov spoločnosti – ak bol nákup uskutočnený pre firemné účely)
Číslo dokladu o predaji (účtenka alebo faktúra DPH)
Model reklamovaného zariadenia
Popis poruchy
Každá reklamácia sa posúdi do 14 dní od prijatia žiadosti v správnej forme.