Všeobecné Záručné Podmienky - Paton
CHOOSE YOUR LANGUAGE
follow us

Všeobecné Záručné Podmienky

Poskytujeme záruku na 36 alebo 60 mesiacov (v závislosti od produktu) na nákupy pre spotrebiteľov aj firmy. Záručná doba začína plynúť odo dňa predaja zariadenia konečnému používateľovi na základe predajného dokladu, t. j. pokladničného dokladu alebo faktúry s DPH.

Ak sa ukáže, že výrobok je chybný, nevyzerá alebo nefunguje podľa opisu, zákazník má právo na bezplatnú opravu, výmenu, zľavu alebo vrátenie peňazí.

Záruka sa vzťahuje len na poškodenia, ktoré vzniknú počas záručnej doby a sú spôsobené príčinami vlastnými predávanému výrobku alebo nesprávnou výrobnou technológiou.

Počas základnej záručnej doby je servis povinný vykonať pre majiteľa zariadenia značky PATON™ nasledujúce činnosti:

 • Diagnostikovanie a identifikácia príčin chýb,
 • Poskytnutie potrebných a originálnych komponentov na opravy
 • Vykonávanie prác a výmena poškodených prvkov
 • Kontrola opraveného zariadenia,
 • Odoslanie opraveného zariadenia.
 • Záručná doba sa predlžuje o dobu servisu zariadenia v servisnom stredisku.

Reklamovaný výrobok by sa mal dodať na miesto predaja. Pracujeme systémom DOOR-to-DOOR, takže v prípade akýchkoľvek problémov k vám pošleme kuriéra na vaše náklady. Na vybavenie reklamácie je potrebné predložiť doklad potvrdzujúci nákup s dátumom predaja (pokladničný blok alebo faktúra s DPH).

Základné záručné povinnosti sa nevzťahujú na zariadenie:

Ktoré má mechanické poškodenie ovplyvňujúce fungovanie zariadenia (napr. deformácia krytu alebo častí zariadenia v dôsledku pádu z výšky, pádu ťažkého predmetu na zariadenie, poškodenie ovládacích prvkov alebo konektorov);
Ktoré boli poškodené v dôsledku vplyvu vysokej vlhkosti na napájanie a elektronické komponenty;
ktoré boli poškodené v dôsledku nahromadenia vodivého prachu vo vnútri (uhoľný prach, kovové hobliny atď.).
Ak sa pokúsite opraviť jeho uzly a/alebo vymeniť elektronické súčasti sami;
Poškodenie v dôsledku montáže nevhodných dielov alebo príslušenstva, použitia nevhodných výrobkov na údržbu.

V závislosti od prevádzkových podmienok sa odporúča raz za šesť mesiacov vyčistiť vnútorné časti a zostavy stlačeným vzduchom, aby sa predišlo poruchám. Predtým odstráňte kryt z jednotky. Jednotku čistite opatrne, pričom hadicu kompresora udržujte v dostatočnej vzdialenosti, aby nedošlo k poškodeniu spojov elektrických komponentov a mechanických zostáv.

Záručné povinnosti sa nevzťahujú na výmenu častí zváračky, ktoré sú predmetom prevádzky, t. j. sú vystavené fyzickému kontaktu. Reklamácie na nasledujúce komponenty sa prijímajú najneskôr do dvoch týždňov od dátumu predaja:

 • tlačidlo vypnutia a zapnutia,
 • Ovládače na nastavenie parametrov zvárania,
 • zásuvky na pripojenie kábla a objímky,
 • ovládacie zásuvky,
 • sieťový kábel a zástrčku sieťového kábla,
 • prepravná rukoväť, ramenný popruh, prepravný kufrík, krabica,
 • držiak elektród, uzemnenie, horák, zváracie káble a objímky.
 • Povinnou podmienkou 5-ročnej záruky na poloautomatické zváracie stroje MIG/MAG je vykonanie servisu v požadovanom časovom rámci v autorizovanom servisnom stredisku. Prvotný servis by sa mal uskutočniť po 24 mesiacoch odo dňa predaja – vykonáva sa výlučne na náklady našej spoločnosti v rámci záruky.

Záruka platí na území Poľskej republiky a Európskej únie.

Zváracie káble nie sú potrebné na opravu, preto ich neposielajte.